Dekoratívne osvetlenie

Vodeodolná svetelná dekoračná reťaz, 15 ks E27 LED žiaroviek, 14,6 m, teplá biela

<p style="text-align: justify;">Sveteln&aacute; dekoračn&aacute; reťaz pom&ocirc;že vytvoriť skutočn&uacute; pr&iacute;morsk&uacute; atmosf&eacute;ru. M&ocirc;žete použiť na nespočetne veľa miest a pr&iacute;ležitost&iacute;, doma, v obchodoch, re&scaron;taur&aacute;ciach, ale bude skvelou ozdobou aj na r&ocirc;zmych podujatiach, svadb&aacute;ch, zaručene sa bude p&aacute;čiť hosťom.<br />Na bezpečnom a odolnom k&aacute;bli sa nach&aacute;dza 15 ks obj&iacute;mok, do ktor&yacute;ch jednoducho zapoj&iacute;te priložen&eacute; tepl&eacute; biele žiarovky a už je pripraven&yacute; na použitie.&nbsp;<br />K&aacute;bel m&ocirc;žete zavesiť pomocou kr&uacute;žok pri obj&iacute;mok, alebo dreven&eacute;ho tr&aacute;mu.&nbsp;<br />V pr&iacute;pade zak&uacute;penia viacer&yacute;ch reťazov ich m&ocirc;žete spojiť, čoho v&yacute;sledkom je e&scaron;te dlh&scaron;ia reťaz.</p><br /><p>&Scaron;pecifik&aacute;cia:<br />-Celkov&aacute; dĺžka k&aacute;bla: cca. 14,6 m<br />-Diaľka medzi žiarovkami: c

Do obchodu

Najhľadanejšie