Sixtol Refraktometer na meranie prevádzkových

Sixtol Refraktometer na meranie prevádzkových kvapalín automobilu

Tento ručný refraktometer umožňuje stanovenie fyzikálnych vlastností kvapaliny meraním indexu lomu na hranici médiá. Je možné určiť stupeň nabitia akumulátora, teplotu tuhnutia chladiacich kvapalín na báze propylénglykolu alebo etylénglykolu a teplotu tuhnutia kvapalín do ostrekovačov. Výrobok je dodávaný v kompletnom stave a nevyžaduje žiadnu ďalšiu montáž. Sada obsahuje pipetkou a čistiacu handričku.Meranie kvapaliny: Pipetou naberte malé množstvo kvapaliny. Zdvihnite kryciu doštičku a naneste 2-3 kvapky kvapaliny na hranol prístroja. Kryciu doštičku sklopte naspäť tak, aby sa meraná kvapalina rovnomerne a bez bublín rozprestrela po ploche hranola. Po 30 sekundách nasmerujte kryciu doštičku na zdroj svetla a pozrite sa do okuláru. Obraz treba zaostriť, pomocou zaostrovacieho krúžku a odpočítať polohu prechodu svetlo/tieň na príslušnej stupnici označujúcej vlastnosti danej kvapaliny.

Do obchodu

Najhľadanejšie